wheelchair-1629490_1920.jpg

Certified Therapy Dog Course

For All People

 คอร์สสุนัขนักบำบัดเพื่อดูแลคนทุกกลุ่ม

การอบรมเพื่อบำบัดบุคคลหลากหลายประเภท

อาทิ ผู้สูงวัย เด็ก เด็กสมาธิสั้น

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม

ผู้มีภาวะซึมเศร้า คนตาบอด คนหูหนวก

logo-Therapy Dog Thailand.jpg

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

Line Therapy Dog Thailand.png
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

สุนัขนักบำบัด หรือ Therapy Dog ที่ได้รับการฝึกพร้อมกับเจ้าของ

จะสามารถดูแลผู้คนได้มากมาย ทุกเพศ ทุกวัย  คนในครอบครัว เพื่อน คนรอบตัวทั้งหมด

ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือ และยังสามารถกระจายออกไปวงกว้างสู่การดูแลผู้คนในสังคมได้

การฝึก

"สุนัขนักบำบัด"

เพื่อดูแล "ผู้สูงวัย"

ทุกคนย่อมต้องมีผู้สูงอายุอยู่รอบตัว

ไม่ว่าจะพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เมื่อยามชราภาพ

ผู้สูงวัยบางท่านอาจพูดคุยน้อยลง เก็บตัว

สุนัขนักบำบัดสามารถเป็นผู้ช่วยเปิดประตูใจ

สร้างความสดใสได้  หรืออาจเป็นเพื่อนเดินเล่น

โยนเก็บของ ได้ออกกำลัง แขน ขาเบาๆ

กระตุ้นความแอคทีฟในทุกๆ วัน

การฝึก

"สุนัขนักบำบัด"

เพื่อดูแล "เด็กพิเศษ" หรือ

"เด็กที่ต้องการเสริมหรือกระตุ้นพัฒนาการ"

เช่น ออทิสติค, สมาธิสั้น, cerebral palsy

สุนัขนักบำบัด ปลูกฝังความอ่อนโยนให้เด็ก

กระตุ้นประสาทสัมผัสทุกส่วนเมื่อใกล้ชิดกัน

เสริมพัฒนาการผ่านการเล่น

ซึ่งแน่นอน...

สุนัขเป็นเพื่อนเล่นแสนเพลินของเด็กได้ตลอดวั

117780523_153835886343039_78238835299936
close-up-disabled-woman-sitting-wheelcha

<ahref='https://www.freepik.com/photos/business'>Business photo created by freepik - www.freepik.com</a>

การฝึก

"สุนัขนักบำบัด"

เพื่อดูแล "ผู้พิการ"

เช่น พิการสายตา หู หรือปัญญา

สุนัขนักบำบัด คือความอบอุ่นใจ สร้างรอยยิ้ม เติมกำลังใจ

ให้ทุกวัน ผ่านไปได้อย่างสุขใจยิ่งขึ้น

รวมทั้งดูแลการฝึกใช้ประสาทส่วนที่บกพร่องไป

เช่น การเดินของคนหูหนวก, การสัมผัสของคนตาบอด หรือเพื่อนข้างกายของเด็กพิการทางสมอง

การฝึก

"สุนัขนักบำบัด"

เพื่อดูแล "ผู้ซึมเศร้า"

สุนัขนักบำบัด คือผู้เติมเต็มความมั่นใจ

ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยโดยไม่มีเงื่อนไข

รับฟังทุกเรื่องโดยไม่ตัดสิน

เป็นผู้ช่วยเปิดประตูให้ผู้ป่วยได้วางใจ สบายใจ

และเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้จิตแพทย์

close-up-woman-holding-hands-together_S_

หลักสูตร “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” 

หรือ “Certified Therapy Dog Thailand Course”

สอนอะไรบ้าง?

"เจ้าของและสุนัข" เรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

เพื่อได้เข้าใจผู้รับการบำบัดในแต่ละกลุ่ม

และรู้ว่ารู้ว่าตนเหมาะสมและมีความสุขกับคนกลุ่มใด

อาทิ ผู้สูงวัย เด็ก ผู้มีความต้องการพิเศษ ผู้พิการ ผู้ป่วยทางร่างกาย ผู้ป่วยทางจิต

คอร์สสุนัขนักบำบัด เพื่อคนทุกกลุ่ม

สำหรับสุนัข 

 • สุนัขจะได้รับการฝึกให้คุ้นเคยกับวัตถุและอุปกรณ์ต่างๆ  อาทิ รถเข็น, วอล์คเกอร์, ไม้เท้าค้ำยัน 

 • สุนัขทำความคุ้นเคยกับพื้นมันวาวของสถานพยาบาล, เสียงปิดประตูดัง, เสียงตะโกนของผู้ป่วยแบบไม่ตั้งตัว, ท่าทางของคนที่แปลกจากปรกติ และอื่นๆ 

 • สุนัขจะถูกฝึกให้คุ้นเคยกับการถูกลูบกอดทั่วทั้งตัว บางครั้งงกๆเงิ่นๆ ไม่อ่อนโยนเหมือนปรกติ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความคุ้นเคยสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นสุนัขนักบำบัด เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ผู้คนได้อย่างมากมาย

สำหรับเจ้าของสุนัข

 • ในระหว่างการฝึก เจ้าของสุนัขจะได้เรียนรู้ และทำความรู้จักผู้ได้รับการบำบัดในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นสำคัญเรื่องการสื่อสารกับผู้ป่วยในระหว่างออกปฏิบัติงาน การจัดวางท่าทางของสุนัข รวมทั้งการสังเกตอาการของสุนัขตลอดการปฏิบัติงาน

 • เทคนิคการสื่อสารด้วยคำพูดและท่าทาง  ระหว่างเจ้าของสุนัข กับ ผู้รับการบำบัด หรือ ระหว่างสุนัข กับผู้รับการบำบัด รวมถึงข้อควรระวังในการสื่อสาร ระหว่างการปฏิบัติงาน

 • แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง การบำบัดผู้ป่วยหรือบุคคลหลากหลายประเภท อาทิ ผู้สูงวัย, ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม, เด็ก,  เด็กที่มีความต้องการพิเศษ, สมาธิสั้น, คนตาบอด, คนหูหนวก ผู้มีภาวะซึมเศร้า เพื่อการวางตัวและท่าทางให้เหมาะกับผู้รับการบำบัดแต่ละประเภท หรืออาการ

 • ได้รู้จักสุนัขของคุณดียิ่งขึ้น จากการอ่านและสังเกตท่าทางสุนัข และเทคนิคสร้างความผ่อนคลายให้สุนัขของคุณ เพื่อลดความเครียดในระหว่างปฏิบัติงาน และหลังจากปฏิบัติ

 •  ทำความรู้จักอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล หรือผู้ป่วยต่างๆ อาทิ รถเข็น  เป็นต้น 

 • การดูแลสุขอนามัยของสุนัข เพื่อให้แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมในการปฏิบัติงาน

 • เจ้าของสุนัข จะเรียนรู้การอ่านภาษากายของผู้ป่วย เช่น สุนัขอยู่ไกลเกินไป หรือใกล้เกินไป หรือท่าทางของสุนัขยังไม่เหมาะสม

 • ตลอดหลักสูตร เจ้าของสุนัขและสุนัขจะเรียนรู้และฝึกฝนคู่กันอย่างใกล้ชิด สร้างความผูกพันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับทุกฝ่ายบนพื้นฐานของการดูแลและบำบัดด้วยความรัก ความเข้าใจ และ ความสุขเป็นสำคัญ

คอร์สนี้ เหมาะกับเจ้าของสุนัขแบบไหน?

Care%20Giver_edited.jpg

CARE GIVER

ผู้ดูแลผู้สูงวัยในสถานดูแลต่างๆ 

 เพื่อสนับสนุนการทำงาน

ของผู้ดูแลผู้สูงวัย สร้างกิจกรรมบำบัดหลากหลาย เพิ่มความสนุกในการบำบัด 

park-5528190_1920_edited.jpg

HAPPY

+HEALTHY

ELDERLY

 วัยเกษียณผู้มีความสุขและสุขภาพดี 

 ด้วยประสบการณ์ชีวิต 

 ทำให้ผู้สูงวัยที่แข็งแรงและมีความสุข สามารถสร้างกำลังใจให้ผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี 

granddaughter-grandfather-holding-hands_

 FAMILY

IN NEED OF THERAPY 

 ครอบครัวที่ต้องการการบำบัด 

เพื่อให้คนในครอบครัวสามารถใช้สุนัขเป็นเครื่องมือช่วยบำบัด ผู้สูงวัย เด็กสมาธิสั้น เด็กพิเศษ 

และผู้พิการที่อยู่ในครอบครัว 

pexels-daria-shevtsova-1030940_S.jpg

ASSOCIATIES

OF

DEPRESSED PATIENTS

Photo by Daria Shevtsova

ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยซึมเศร้า 

เพื่อใช้สุนัขเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความเชื่อมั่น และสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต

dog-3601383_1920_edited.png

OWNERS WHO ENJOY DOING ACTIVITIES WITH THEIR DOGS

Photo by Daria Shevtsova

เจ้าของที่ชอบทำกิจกรรมร่วมกับสุนัข 

เพื่อให้เจ้าของและสุนัขยกระดับความสุขและความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในการทำคุณประโยชน์ให้แก่ผู้คนในสังคม

คุณสมบัติและขั้นตอนสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมทีม

“สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ “Therapy Dog Thailand”

โดยการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อรับประกาศนียบัตร

 คุณสมบัติเจ้าของสุนัข หรือ ผู้เข้าฝึกอบรม 

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปี (=/+/-ได้ 5เดือน)

 • เป็นเจ้าของที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับสุนัขที่จะฝึก  (อยู่ร่วมกันอย่างน้อย 1 ปี)

 • มีเวลาที่สามารถจัดสรรให้เรียนได้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด

 • หากเจ้าของสุนัข ไม่สามารถจัดสรรเวลาเรียนให้ครบตามหลักสูตรได้สามารถสมัครเรียนแบบ Trio เพื่อมอบหมายบุคคลภายในบ้าน  (ซึ่งอยู่ ร่วมกันกับสุนัขอย่างน้อย 1 ปี) เข้าเรียนและฝึกกับสุนัขได้

 • เจ้าของสุนัข หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เข้าเรียนจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อ

 คุณสมบัติสุนัข 

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 เดือน หรือ 1.5 ปี (=/+/-ได้ 5เดือน) และ มีอายุไม่เกิน 7 ปี   

 • เข้าใจและฟังคำสั่งต่าง ๆ ได้ดี สามารถสื่อสารได้ และพร้อมเรียนรู้ 

 • เข้าสังคมได้ ไม่กลัวผู้คน และไม่กลัวการใช้ชีวิตในสถานที่สาธารณะ  

 • เป็นมิตรกับคนและสัตว์  

 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคผิวหนังและโรคติดต่อสู่คน 

 • ได้รับวัคซีน และการหยอดยาครบตามมาตรฐานสัตวแพทย์

2

กรอกใบสมัคร

โปรดเตรียมรูปถ่ายของคุณกับน้องหมาก่อนกรอกใบสมัคร

กรอกใบสมัคร

โดยยังไม่ต้องชำระค่าใช้จ่าย

3

รอทีมงานติดต่อกลับ

ทีมงานจะติดต่อเข้าไปพูดคุยเพื่อให้คุณรู้จักเรา

และเรารู้จักคุณมากขึ้น

ทางทีมงานจะสัมภาษณ์เจ้าของสุนัข พร้อมซักถามประวัติสุขภาพสุนัขเบื้องต้น

หลังจากผ่านการสัมภาษณ์ สุนัขที่สมัครเข้ามาทุกตัวจะได้รับการทดสอบในวันและเวลาที่กำหนด เพื่อพิจารณาคุณสมบัติความพร้อมและความเหมาะสม

4

ชำระค่าทดสอบสมรรถภาพสุนัขและการตรวจสุขภาพ

 • อัตราค่าทดสอบ 3,650 บาท

 • การทดสอบสมรรถภาพ

       โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ทำให้คุณเข้าใจ

       สมรรถภาพสุนัขของคุณ

 • การตรวจสุขภาพสุนัขโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานของ Therapy Dog Thailand

 • กรณีสอบไม่ผ่าน และต้องการสมัครเรียนครั้งต่อไป สามารถใช้เป็นส่วนลด 25% ของค่าใช้จ่ายการทดสอบครั้งต่อไป

วันที่ทดสอบล่าสุด

( 21-22 ตุลาคม 2565)

วัน เวลา สำหรับการทดสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านตามความเหมาะสม

5

ชำระค่าสมัคร

ชำระเงินค่าเรียน

หลังจากผ่านการทดสอบและ

การตรวจสมรรถภาพสุนัขในข้อ 4

อัตราค่าอบรมมี 2 แบบ คือ

1. แบบ Duo : 46,000..-
(สำหรับ สุนัข 1 ตัว เจ้าของสุนัข 1 ท่าน)

2. แบบ Duo Plus: 69,500.-  

(สำหรับ สุนัข 2 ตัว เจ้าของสุนัข 1 ท่าน)

3. แบบ Trio : 59,500.-
(สำหรับ สุนัข 1 ตัว เจ้าของสุนัข 2 ท่าน)

แบบ Trio เหมาะสำหรับเจ้าของ 2 ท่าน

ต้องการเข้าเรียนพร้อมสุนัข 1 ตัว

ซึ่งทั้ง 2 ท่านสามารถเข้าเรียนพร้อมกัน

ในทุก session ได้

ชำระค่าอบรม

หลังผ่านการทดสอบ

ค่าอบรมสามารถแบ่งชำระได้

อัตราค่าอบรมนี้สำหรับการชำระทั้งหมดก่อนการอบรม

6

การเรียน

เจ้าของสุนัข และ สุนัข

เรียนภาคทฤษฎีและภาพปฎิบัติ 

30 ชั่วโมง


+ ภาคทฤษฎีแบบ Online 18 ชั่วโมง ซึ่งจะมีทั้งการเรียนแบบ Live และ VDO
เพื่อให้คุณจัดเวลาและงบประมาณในการอบรมได้ง่ายมากขึ้น


+ การอบรมภาคปฎิบัติแบบ

On-Floor Practice 16 ชั่วโมง

โดยฝึกออกแบบการบำบัด

และพาคุณเข้าฝึกในสถานที่จริง

เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ครั้งละ 2 ชั่วโมง

ผู้เรียนสามารถเลือกกลุ่มได้

ตามวันและเวลาที่สะดวก

เปิดระบบการอบรมออนไลน์

วันที่ 24 ตุลาคม 2565

7

การทดสอบ

การทดสอบภาคทฤษฎี และ ภาคปฎิบัติ เมื่อจบหลักสูตร

8

การบำบัดจริง

เมื่อผ่านการทดสอบ

คุณจะได้บำบัดผู้ที่ต้องการ

ได้รับการบำบัด

ร่วมกับคุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญ

9

รับประกาศนียบัตร

จบหลักสูตรโดยสมบูรณ์

รับประกาศนียบัตรรับรอง

"สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย"

Therapy Dog Thailand in accordance with Therapy Dog Association Switzerland VTHS

รับชุด Uniform ทีมสุนัขนักบำบัด 

เป็นสมาชิกสมาคมสุนัขนักบำบัด

สามารถเข้าบำบัดจริงร่วมกับ

โครงการ "สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย"

 รายการตรวจสุขภาพสุนัข

 สิ่งที่รวมในอัตราค่าอบรม 

 • การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด รวม 30 ชั่วโมง

 • อุปกรณ์การเรียนสำหรับสุนัขและเจ้าของ

 • การประกันสุนัขครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลสุนัขจากอุบัติเหตุ และคุ้มครองบุคคลที่ 3 (โดยสุนัขต้องเข้าข่ายการรับประกัน ตามข้อกำหนดบริษัทประกัน)

 • บริการเครื่องดื่มและของว่างสำหรับเจ้าของสุนัขระหว่างการอบรม


 

 สิ่งที่จะได้รับ… เมื่อได้เป็นสุนัขนักบำบัด

เมื่อเรียนจบและสอบผ่าน หลักสูตร “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”

สิ่งที่ “ทีมนักบำบัดที่น่ารักที่สุดในโลก” จะได้รับ คือ

 • ประกาศนียบัตรรับรองการเป็น “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” จาก “Therapy Dog Thailand in accordance with Therapy Dog Association Switzerland VTHS”

 • เหรียญตราสัญลักษณ์ “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” จาก “Therapy Dog Thailand accordance with Therapy Dog Association Switzerland VTHS”

 • ได้รับสิทธิเป็นสมาชิกของ “สมาคมสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ “Therapy Dog Association”

 • ได้สิทธิในการนำสุนัขเข้าบำบัดในสถานบำบัดที่มีความร่วมมือกันกับ TDA

 • ได้สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ “สมาคมสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ “Therapy Dog Association” ตลอดระยะเวลาการเป็น “ทีมสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”

        *ใบรับรองการเป็น “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” มีอายุ 1 ปี โดยสามารถต่ออายุได้ตามข้อกำหนดของ Therapy Dog Thailand