Old Asian Man

Certified Therapy Dog Course

For the Elderly

 คอร์สสุนัขนักบำบัดเพื่อดูแลผู้สูงวัย

การอบรมเพื่อบำบัดผู้สูงวัยทุกประเภท

ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยที่มีภาวะซึมเศร้า

สมองเสื่อม ไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิต

การฝึก

"สุนัขนักบำบัด"

ในบ้านที่มี "ผู้สูงวัย"

ดียังไง?

มีการวิจัยมากมายที่ยืนยันทั่วโลกว่า

"สุนัขนักบำบัด"

ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพ

ให้กับ "ผู้สูงวัย"

ด้วยธรรมชาติของสุนัขที่จงรักภักดี

พร้อมจะให้เวลาอย่างอ่อนโยน

logo-Therapy Dog Thailand.jpg

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

Line Therapy Dog Thailand.png
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

"สุนัขนักบำบัด"

มอบความหนุ่มสาว

ให้ "ผู้สูงวัย" อีกครั้ง

ทางด้านร่างกาย

•การทำกิจกรรมร่วมกับสุนัขนักบำบัด เช่น จูงพาเดิน เล่นออกกำลังกายร่วมกัน หรือแม้แต่การลูบตัว แปรงขน ช่วยลดความเครียด ลดความดันโลหิต และ ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจคงที่ และพัฒนาการเคลื่อนไหวของผู้สูงวัยได้อย่างดี

•เพียงแค่การได้เห็นสุนัขนักบำบัด ผู้สูงวัยหลายท่าน ก็มีกำลังใจในการลุกขึ้นยืน ออกจากห้องไปเดินเล่นกับเพื่อนสี่ขา จนในที่สุดมีไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉง

ทางด้านจิตใจ

•ผู้สูงวัยที่ชอบเก็บตัว เงียบเหงาโดดเดี่ยว สุนัขนักบำบัด ก็ช่วยให้รู้สึกไม่อ้างว้าง มีการเชื่อมสัมพันธ์ด้วยความไว้วางใจ

•เพราะสุนัขนักบำบัด รู้วิธีที่จะสร้างความมั่นใจและรู้สึกเติมเต็มให้กับผู้สูงวัยอย่างไร้การตัดสินและอคติ

•เมื่อได้ใช้เวลาอย่างมีความหมายกับสุนัขนักบำบัด ผู้สูงวัยจะมองโลกสดใส ไม่เครียด ไม่กังวล และกลับมาชื่นชมคุณค่าในตัวเองอีกครั้ง

•สุนัขนักบำบัด ยังเป็นกำลังใจที่อบอุ่น ให้กับผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์อีกด้วย

ทางด้านอารมณ์

•ผู้สูงวัยมากมาย รู้สึกอ้างว้างและซึมเศร้าสุนัขนักบำบัด มีความสามารถในการลดอารมณ์เหล่านี้ได้ ด้วยการสร้างความผูกพันระหว่างตัวสุนัขและผู้สูงวัย แบบแทบจะในทันที ทำให้ความคิดด้านลบต่างๆ ถูกแทนที่ด้วยความรักไร้เงื่อนไขจากเพื่อนสี่ขาที่วางใจได้เสมอ

•สุนัขนักบำบัด ยังช่วยเตือนให้ผู้สูงวัยดื่มด่ำกับปัจจุบัน เจริญสติ เปิดรับสัมผัสและมีความสุขกับทุกส่ิงที่เข้ามา ณ ปัจจุบันขณะอีกด้วย

Old Couple
_edited.jpg

สุนัขนักบำบัด

ผู้ช่วยที่แสนดีของ

"ผู้ดูแลผู้สูงวัย"

เมื่อมีสุนัขนักบำบัดเข้ามาช่วย

ผู้สูงวัยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก ในหลายด้าน

• การเข้าสังคม •

• การสื่อสารด้วยวาจา •

• การตื่นตัว •

• อารมณ์แจ่มใส •

• ความจำ •

• ความเจ็บปวดลดลง •

• การสัมผัส •

• การมองเห็น •

• ความก้าวร้าวและการต่อต้านลดลง •

• ความรู้สึกอ้างว้างลดลง •

• อยู่อย่างมีความหมาย •

• สื่อสารกับผู้ดูแลได้ดีขึ้น •

 

สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ดูแลผู้สูงวัย

มีกำลังใจ มีความหวัง

ที่จะช่วยผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิต

และสุขภาพที่ดีขึ้น

ด้วยการช่วยเหลือจาก

นักบำบัดที่น่ารักที่สุดในโลกนี้เอง

Therapy Dog Thailand Course

คอร์ส “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”  เพื่อดูแลผู้สูงวัย

หลักสูตรนี้ จะทำให้คนที่อาศัยร่วมกับผู้สูงวัยได้เข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้สูงวัยได้มากขึ้น

ด้วยการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติ, ความเจ็บป่วย, พฤติกรรม และ ลักษณะพิเศษของผู้สูงวัย

เรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมการใช้สุนัขมาเป็นตัวช่วยเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการพิเศษเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง

คอร์สสุนัขนักบำบัด เพื่อดูแลผู้สูงวัยสอนอะไร

สำหรับสุนัข 

 • สุนัขจะได้รับการฝึกให้คุ้นเคยกับวัตถุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับผู้สูงอายุ  อาทิ รถเข็น, วอล์คเกอร์, Rollator,  ไม้เท้าค้ำยัน รวมถึงการเดินช้า และความนิ่ง ในยามที่อยู่ดูแลผู้สูงอายุ

 • สุนัขจะได้ทำความคุ้นเคยกับที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ, บรรยากาศ, กลิ่นเฉพาะตัว และลักษณะสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่   

 • สุนัขได้รับการฝึกเรื่องความสามารถพิเศษ ที่เสริมกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ กล้ามเนื้อ สร้างความเพลิดเพลิน และช่วยให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาด้วยความแอคทีฟในทุกวัน

 • สุนัขจะถูกฝึกให้คุ้นเคยกับการถูกลูบกอดทั่วทั้งตัว บางครั้งงกๆเงิ่นๆ หรือไม่อ่อนโยนเหมือนปรกติ

 • ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความคุ้นเคยสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นสุนัขนักบำบัด เพื่อคืนความหนุ่มสาว และสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงวัยทั้งหลาย

สำหรับเจ้าของสุนัข

 • เจ้าของสุนัข ผู้ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยร่วมกับผู้สูงวัย หรือดูแลผู้สูงวัย จะได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจความรู้สึก และความต้องการของผู้สูงวัยได้มากขึ้น

 • เข้าใจในธรรมชาติ, ความเจ็บป่วย, พฤติกรรม และ ลักษณะพิเศษของผู้สูงวัย โรคของผู้สูงวัย อาการ อุปกรณ์ และการสื่อสารที่แตกต่างกัน ในกลุ่มผู้สูงวัยแต่ละประเภท

 • เรียนรู้ พร้อมทดลองปฏิบัติ ในการใช้สุนัขมาเป็นเครื่องมือ หรือตัวช่วยในกิจกรรมต่างๆ ตามแต่ วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้นๆ ให้มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง เช่น การทำกายภาพบำบัด การออกกำลังกาย การเดินรถเข็น เป็นต้น 

 • ได้รู้จักสุนัขของคุณดียิ่งขึ้น จากการอ่านและสังเกตท่าทางสุนัข และเทคนิคสร้างความผ่อนคลายให้สุนัขของคุณ เพื่อลดความเครียดในระหว่างปฏิบัติงาน และหลังจากปฏิบัติ และดูแลสุขอนามัยของสุนัข เพื่อให้แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมในการปฏิบัติงาน

 • โดยตลอดหลักสูตร เจ้าของสุนัขและสุนัขจะเรียนรู้และฝึกฝนคู่กันอย่างใกล้ชิด สร้างความผูกพันที่แน่น.  แฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับทุกฝ่ายบนพื้นฐานของการดูแลและบำบัดด้วยความรัก ความเข้าใจ และ ความสุขเป็นสำคัญ

คอร์สนี้ เหมาะกับเจ้าของสุนัขแบบไหน?

Care%20Giver_edited.jpg

CARE GIVER

 ผู้ดูแลผู้สูงวัยในสถานดูแลต่างๆ 

 เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้ดูแล 

 ผู้สูงวัยในสถานดูแลต่างๆ และ 

 สร้างกิจกรรมบำบัดที่หลากหลาย 

 เพิ่มความสนุกในการบำบัด 

park-5528190_1920_edited.jpg

HAPPY

+HEALTHY

ELDERLY

 วัยเกษียณผู้มีความสุข สุขภาพดี 

 ด้วยประสบการณ์ชีวิตที่คล้ายกัน 

 ทำให้ผู้สูงวัยที่แข็งแรงและมีความสุข 

 สามารถสร้างกำลังใจ 

 ให้กับผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี 

FAMILY WITH

ELDERLY PARENT

 ครอบครัวที่มีผู้สูงวัย 

 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัย 

 คนในครอบครัวสามารถใช้สุนัข 

 เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ 

 ระหว่างผู้สูงวัยและคนในครอบครัว

ได้เป็นอย่างดี 

dog-3601383_1920_edited_edited.jpg

OWNERS WHO ENJOY DOING ACTIVITIES WITH THEIR DOGS

 เจ้าของที่ชอบทำกิจกรรมร่วมกับสุนัข 

เพื่อให้เจ้าของและสุนัขได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

คุณสมบัติและขั้นตอนสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมทีม

“สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ “Therapy Dog Thailand”

โดยการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อรับประกาศนียบัตร

 คุณสมบัติเจ้าของสุนัข หรือ ผู้เข้าฝึกอบรม 

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปี (=/+/-ได้ 5เดือน)

 • เป็นเจ้าของที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับสุนัขที่จะฝึก  (อยู่ร่วมกันอย่างน้อย 1 ปี)

 • มีเวลาที่สามารถจัดสรรให้เรียนได้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด

 • หากเจ้าของสุนัข ไม่สามารถจัดสรรเวลาเรียนให้ครบตามหลักสูตรได้สามารถสมัครเรียนแบบ Trio เพื่อมอบหมายบุคคลภายในบ้าน  (ซึ่งอยู่ ร่วมกันกับสุนัขอย่างน้อย 1 ปี) เข้าเรียนและฝึกกับสุนัขได้

 • เจ้าของสุนัข หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เข้าเรียนจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อ

 คุณสมบัติสุนัข 

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 เดือน หรือ 1.5 ปี (=/+/-ได้ 5เดือน) และ มีอายุไม่เกิน 7 ปี  

 • เข้าใจและฟังคำสั่งต่าง ๆ ได้ดี สามารถสื่อสารได้ และพร้อมเรียนรู้ 

 • เข้าสังคมได้ ไม่กลัวผู้คน และไม่กลัวการใช้ชีวิตในสถานที่สาธารณะ  

 • เป็นมิตรกับคนและสัตว์  

 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคผิวหนังและโรคติดต่อสู่คน 

 • ได้รับวัคซีน และการหยอดยาครบตามมาตรฐานสัตวแพทย์

2

กรอกใบสมัคร

โปรดเตรียมรูปถ่ายของคุณกับน้องหมาก่อนกรอกใบสมัคร

กรอกใบสมัคร

โดยยังไม่ต้องชำระค่าใช้จ่าย

3

รอทีมงานติดต่อกลับ

ทีมงานจะติดต่อเข้าไปพูดคุยเพื่อให้คุณรู้จักเรา

และเรารู้จักคุณมากขึ้น

ทางทีมงานจะสัมภาษณ์เจ้าของสุนัข พร้อมซักถามประวัติสุขภาพสุนัขเบื้องต้น

หลังจากผ่านการสัมภาษณ์ สุนัขที่สมัครเข้ามาทุกตัวจะได้รับการทดสอบในวันและเวลาที่กำหนด เพื่อพิจารณาคุณสมบัติความพร้อมและความเหมาะสม

4

ชำระค่าทดสอบสมรรถภาพสุนัขและการตรวจสุขภาพ

 • อัตราค่าทดสอบ 3,650 บาท

 • การทดสอบสมรรถภาพ

 •        โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ทำให้คุณเข้าใจ

 •        สมรรถภาพสุนัขของคุณ

 • การตรวจสุขภาพสุนัขโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานของ Therapy Dog Thailand

 • กรณีสอบไม่ผ่าน และต้องการสมัครเรียนครั้งต่อไป สามารถใช้เป็นส่วนลด 25% ของค่าใช้จ่ายการทดสอบครั้งต่อไป

 • วันที่ทดสอบ

 • เดือนเมษายน 64

5

ชำระค่าสมัคร

ชำระเงินค่าเรียน

หลังจากผ่านการทดสอบและ

การตรวจสมรรถภาพสุนัขในข้อ 4

อัตราค่าอบรมมี 2 แบบ คือ

1. แบบ Duo : 36,500 บาท
(สำหรับ สุนัข 1 ตัว เจ้าของสุนัข 1 ท่าน)

2. แบบ Trio : 49,500 บาท
(สำหรับ สุนัข 1 ตัว เจ้าของสุนัข 2 ท่าน)

แบบ Trio เหมาะสำหรับเจ้าของ 2 ท่าน

ต้องการเข้าเรียนพร้อมสุนัข 1 ตัว

ซึ่งทั้ง 2 ท่านสามารถเข้าเรียนพร้อมกัน

ในทุก session ได้แต่ต้องกำหนดให้

ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้เข้าเรียนหลัก

เมื่อชำระค่าอบรม

หลังผ่านการทดสอบ

6

การเรียน

เจ้าของสุนัข และ สุนัข

เรียนภาคทฤษฎี Online และภาคปฎิบัติ On-Floor Practice

รวม 33 ชั่วโมง

ผู้เรียนสามารถเลือกกลุ่มได้

ตามวันและเวลาที่สะดวก

เริ่มเรียน

รอประกาศอีกครั้ง

ดูตารางเรียนที่นี่

7

การทดสอบ

การทดสอบภาคทฤษฎี และ ภาคปฎิบัติ เมื่อจบหลักสูตร

8

การบำบัดจริง

เมื่อผ่านการทดสอบ

คุณจะได้บำบัดผู้ที่ต้องการ

ได้รับการบำบัด

ร่วมกับคุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญ

9

รับประกาศนียบัตร

จบหลักสูตรโดยสมบูรณ์

รับประกาศนียบัตรรับรอง

"สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย"

Therapy Dog Thailand in accordance with Therapy Dog Association Switzerland VTHS

 รายการตรวจสุขภาพสุนัข

 สิ่งที่รวมในอัตราค่าอบรม 

 • การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด รวม 30 ชั่วโมง

 • อุปกรณ์การเรียนสำหรับสุนัขและเจ้าของ

 • การประกันสุนัขครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลสุนัขจากอุบัติเหตุ และคุ้มครองบุคคลที่ 3 (โดยสุนัขต้องเข้าข่ายการรับประกัน ตามข้อกำหนดบริษัทประกัน)

 • บริการเครื่องดื่มและของว่างสำหรับเจ้าของสุนัขระหว่างการอบรม


 

 สิ่งที่จะได้รับ… เมื่อได้เป็นสุนัขนักบำบัดแล้ว 

 • ประกาศนียบัตรรับรองการเป็น “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” จาก “Therapy Dog Thailand in accordance with Therapy Dog Association Switzerland VTHS”

 • เหรียญตราสัญลักษณ์ “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” จาก “Therapy Dog Thailand accordance with Therapy Dog Association Switzerland VTHS”

 • ได้รับสิทธิเป็นสมาชิกของ “ชุมชนสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ “Therapy Dog Thailand Community”

 • ได้สิทธิในการนำสุนัขเข้าบำบัดในสถานบำบัดที่มีความร่วมมือกันกับ TDTC

 • ได้สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ “ชุมชนสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ “Therapy Dog Thailand Community” ตลอดระยะเวลาการเป็น “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”

        *ใบรับรองการเป็น “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” มีอายุ 1 ปี โดยสามารถต่ออายุได้ตามข้อกำหนดของ Therapy Dog Thailand

เมื่อเรียนจบและสอบผ่าน หลักสูตร “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”

สิ่งที่ “ทีมนักบำบัดที่น่ารักที่สุดในโลก” จะได้รับ คือ