ครั้งแรกในไทย ที่น้องหมาของคุณจะได้เป็น

"นักบำบัดที่น่ารักที่สุดในโลก"

ด้วย "หลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย"

ตามแนวทางการฝึก "สุนัขนักบำบัด" ของ

Therapy Dog Association Switzerland

ที่ได้มาตรฐานระดับโลกกับ Therapy Dog Thailand 

TD_The Cloud.jpg

    ที่ปรึกษาโครงการ   

Logo_Deafthai-logo-bilingual.png
Logo_cropped-banner ศุนย์การศึกษา.png
TDT_Post_Course Cover-02.jpg

คอร์สสุนัขนักบำบัด

เพื่อคนทุกกลุ่ม

Certified Therapy Dog Course

(For All People)

การอบรมเพื่อบำบัดบุคคลหลากหลายประเภท อาทิ ผู้สูงวัย เด็ก เด็กสมาธิสั้น

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ผู้มีภาวะซึมเศร้า คนตาบอด คนหูหนวก

TDT_Post_Course Cover-02_Elderly-02.jpg

คอร์สสุนัขนักบำบัด

เพื่อดูแลผู้สูงวัย

Certified Therapy Dog Course

(For the Elderly)

การอบรมเพื่อบำบัดผู้สูงวัยทุกประเภท

ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยที่มีภาวะซึมเศร้า

สมองเสื่อม ไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิต