-ให้ เพื่อ ให้-

โดย “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”

ออลไฟน์ วิสาหกิจเพื่อสังคม

Asset 2_4x.png

หาก “ธรรมชาติของสุนัขและความรักของเจ้าของ”

ช่วยทลาย “กำแพงหัวใจ” ของผู้ป่วยที่ปิดกั้นการรักษาได้

“ทีมสุนัขนักบำบัด” ก็เปรียบเสมือนนวัตกรรมใหม่ของ “การเยียวยาผู้ป่วย”

เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงความสุขคนได้ทั้งกายและใจ

 

ถึงเวลาแล้ว ที่ประเทศไทยจะมี “ทีมสุนัขนักบำบัด”

เพื่อช่วยมอบความรัก กำลังใจ ให้กับคนไทย

ออกทำประโยชน์ สร้างสรรค์ความสุข และรอยยิ้มแก่ผู้คนในสังคมอย่างยั่งยืน

 

เพราะการ “ให้” ของคุณ คือ การ “ให้” ของเรา

donation

โครงการ -ให้ เพื่อ ให้-

เพื่อจัดตั้ง "ศูนย์สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย"

แห่งแรกของประเทศ

โดย “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”

ออลไฟน์ วิสาหกิจเพื่อสังคม

"Give to Give"
Therapy Dog Thailand
All Fine Social Enterprise Co., Ltd.

ร่วมบริจาคโครงการ “ให้” เพื่อ “ให้”

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 18

เลขที่บัญชี 096-8-63339-2

ชื่อบัญชี บจก. ออลไฟน์ วิสาหกิจเพื่อสังคม

+ ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สำหรับการบริจาคในนามบริษัท

+ รบกวนติดต่อ             @tdogt สำหรับท่านที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน

AllFINE SE Bank_Donation.jpg
Asset 2_4x.png
Line Therapy Dog Thailand.png
สุนัขนักบำบัด_01.jpg.jpeg
สุนัขนักบำบัด_02.jpg.jpeg
สุนัขนักบำบัด_03_.jpg
สุนัขนักบำบัด_04_.jpg
allfine_transparent_bg_Logo.png

ออลไฟน์ วิสาหกิจเพื่อสังคม

องค์กรธุรกิจเพื่อสังคมแบบเต็มตัว

เพื่อมีส่วนช่วยแหลือ แก้ไขปัญหาสังคม

และพัฒนาประเทศ

บริษัท ออลไฟน์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้เริ่มต้นทำธุรกิจ

บนแนวคิดแบบ win-win-win เพื่อให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

มีความสุข ตั้งแต่ผู้ผลิตสินค้า ผู้บริโภค และสังคมโดยรอบ

 

โดยโครงการแรกของเราคือ

“โครงการสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”

ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านการศึกษาและ

ด้านสุขภาพ เพื่อการบำบัดอย่างยั่งยืน

ด้วยการใช้ธรรมชาติของสุนัขและเจ้าของสุนัข

มาเป็นเสมือน "เครื่องมือบำบัดทางการแพทย์"

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "การบำบัดด้านจิตใจ"

allfine ได้รับความร่วมมือจาก

Therapy Dog Association Switzerland VTHS

ให้นำหลักสูตรมาเป็นแนวทางในการสร้าง

“หลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” ที่เหมาะสม   

ตรงตามความต้องการของสังคมไทยในปัจจุบันที่สุด

โดยทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของไทย ปรับหลักสูตร

ให้ตรงบริบทในการเลี้ยงสุนัขของคนไทย

เพื่อให้สุนัขนักบำบัดในประเทศไทย ได้มาตรฐานระดับโลก สามารถออกปฏิบัติงานสร้างความสุขและรอยยิ้ม

ให้กับผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นำมาซึ่งประโยชน์ที่แท้จริงของ “สุนัขนักบำบัด”

 

“หลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ

Certified Therapy Dog Thailand Course คือ

หลักสูตรการฝึกสอนสุนัขและเจ้าของสุนัข

เน้นการฝึกเพื่อทำความเข้าใจและรู้จักผู้ที่จะได้รับการดูแล

และบำบัดอย่างแท้จริง ดึงศักยภาพความเป็นนักบำบัดของสุนัขออกมา ใช้ช่วยเหลือทุกคนให้มีความสุข ผ่อนคลายทางกายและใจเพิ่มขึ้น โดยสร้างความมั่นใจ ปลอดภัย และได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งผู้ให้และผู้รับ

เราเริ่มต้นด้วยการใช้เงินลงทุนส่วนตัว และจากผู้มีใจอาสา

เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนรุ่นที่ 1 เพื่อเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศน์เล็ก ๆ สำหรับ “สุนัขนักบำบัด” ในประเทศไทย 

และเปิดตัวโครงการเมื่อปลายปี 2563  เราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร ต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน อาทิ หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ  มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ สวางคนิเวศน์ สภากาชาดไทย เป็นต้น

 

อย่างไรก็ดี ด้วยสถานการณ์ Covid-19

ทำให้การอบรมและการดำเนินงานหยุดชะงักไป

ส่งผลให้บริษัทขาดสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน

ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการเดินหน้าโครงการ

ที่เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย

อันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการบำบัด

ดูแลจิตใจผู้ป่วย ทลายกำแพงหัวใจ

ให้เปิดรับการรักษาจากแพทย์อย่างมีความสุข 

Therapy Dog Thailand สุนัขนักบำบัด Therapy Dog สุนัขบำบัด ดูแลเด็กพิเศษ Session6_01.jpg
Therapy Dog Thailand สุนัขนักบำบัด Therapy Dog สุนัขบำบัด ดูแลผู้สูงอายุ elderly care TDT_

เพื่อให้ "ทีมสุนัขนักบำบัด"

ไปสู่เป้าหมายของการเป็น "เครื่องมือแพทย์"

ที่ช่วยสร้างเสริมภาวะสุขภาพจิตที่ดี

แก่คนไทยในระดับประเทศ 

 

เราจึงจัดโครงการ “ให้..เพื่อ..ให้”

ขอรับบริจาคเงิน

จาก "ผู้ใจดี" ทั้งแบบองค์กร และบุคคล

เพื่อสร้าง “ศูนย์สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”

ให้เป็นศูนย์กลางการทำงาน

ของทีมสุนัขนักบำบัด

จัดการฝึกอบรมสุนัขนักบำบัด

ที่ได้มาตรฐานระดับโลก

พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางการบำบัดด้วย

"ทีมสุนัขนักบำบัด"

เงินสนับสนุนที่ได้รับ
จะนำไปทำอะไรบ้าง?

จากต้นน้ำ...สู่ปลายน้ำ
งานของโครงการไม่ใช่เพียงแค่ "การอบรม"
แต่สิ่งสำคัญคือ "การบำบัดบัดจริง"

เราตั้งใจระดมทุนจัดตั้ง
ศูนย์สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย"
เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง "การเรียนรู้" และ "การบำบัด" ให้แก่ประชาชนที่สนใจ
ได้สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น


โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 6 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่  

ให้การบำบัด

 • ให้บริการ ให้คำปรึกษาการบำบัด      แก่ผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการรับการบำบัด

 • การจัดทุนบำบัดให้แก่ผู้ขาดทุนทรัพย์

 • จัดสรรให้บริการบำบัดนอกพื้นที่ศูนย์ ให้แก่องค์กรภายนอกที่ต้องการขอรับการบำบัด  (ให้บริการฟรีสำหรับองค์กร หรือหน่วยงานเพื่อสาธารณกุศล)

 • สนับสนุนการทำงานวิจัย เพื่อเป็นเครื่องมือบำบัดผู้ป่วยกรณีต่าง ๆ

จัดการฝึกอบรม

 • สนับสนุนการฝึกอบรมทุกประเภท โดยความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน 

 • การจัดทำสื่อการเรียนและการสอนสำหรับหลักสูตรต่างๆ ในรูปแบบ ออนไลน์ และ ออฟไลน์

จัดตั้ง

“ศูนย์สุนัขนักบำบัด

แห่งประเทศไทย”

 • ใช้เป็นสถานที่ให้การบำบัดแก่ผู้ป่วย และผู้ต้องการทั่วไป

 • เป็นสถานที่จัดฝึกอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับสุนัขนักบำบัด

 • เป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลและการเรียนรู้เรื่อง "สุนัขนักบำบัด"

พัฒนาบุคลากร

 • จัดการจำนวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ

 • จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมแก่การทำงาน ในส่วนต่าง ๆ 

งานสมาชิก

 • กำกับ ดูแลทีมสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย

 • บริหาร และจัดทำข้อมูลระบบสมาชิก ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบำบัด และต่อยอดการศึกษาวิจัย

 • สนับสนุนการทำงานของศูนย์ ฯ

งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 • เผยแพร่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของสุนัขนักบำบัด  เพื่อให้สังคมรู้จักและเข้าถึงการบำบัดแนวทางใหม่

 • เพื่อสร้างการรับรู้ ถึงการศึกษาและพัฒนาตนเอง และต่อยอดเพื่อช่วยเหลือสังคม และการสร้างอาชีพ

“มาช่วยกันสร้าง “ทีมสุนัขนักบำบัด”
ตามมาตรฐานระดับโลก ในประเทศไทย
เพื่อช่วยมอบความรัก ความสุข กำลังใจ
ให้กับคนไทย ออกทำประโยชน์ สร้างสรรค์ความสุข
และรอยยิ้มแก่ผู้คนในสังคมอย่างยั่งยืนกันนะคะ”

Therapy Dog Thailand สุนัขนักบำบัด Therapy Dog สุนัขบำบัด ดูแลผู้สูงอายุ Orientation_01.jp

"สุนัขนักบำบัด"
ช่วยเหลือบำบัดใครได้บ้าง?

สุนัขนักบำบัด หรือ Therapy Dog ที่ได้รับการฝึกพร้อมกับเจ้าของ
จะสามารถดูแลผู้คนได้มากมาย ทุกเพศ ทุกวัย
ตั้งแต่คนในครอบครัว เพื่อน  คนรอบตัวทั้งหมดที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือ
และยังสามารถกระจายออกไปดูแลผู้คนในสังคมวงกว้างได้อีกด้วย

IMG_7877.JPG

ผู้สูงวัย

ทีมสุนัขนักบำบัดสามารถช่วยให้ผู้สูงวัยมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เช่น 

การเข้าสังคม การสื่อสารด้วยวาจา  การตื่นตัว ลดความก้าวร้าว

และการต่อต้าน ลดความรู้สึกอ้างว้าง

อยู่อย่างมีความหมาย

และสื่อสารกับผู้ดูแลได้ดียิ่งขึ้น

 

สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ดูแลผู้สูงวัยมีกำลังใจ มีความหวัง ที่จะช่วยผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น

LINE_ALBUM_Visit_1 Setsatian School - Group1_210929.jpg

เด็กพิเศษ หรือเด็กที่ต้องการการเสริมหรือกระตุ้นพัฒนาการ

เช่น ออทิสติค, สมาธิสั้น, cerebral palsy   สุนัขนักบำบัด ปลูกฝังความอ่อนโยนให้เด็ก กระตุ้นประสาทสัมผัสทุกส่วน เมื่อใกล้ชิดกัน

เสริมพัฒนาการผ่านการเล่น

ซึ่งแน่นอน สุนัขเป็นเพื่อนเล่นแสนเพลินของเด็กๆ ได้ตลอดวัน

LINE_ALBUM_Visit_2 Srithanya_210929.jpg

ผู้มีภาวะซึมเศร้า

สุนัขนักบำบัด ช่วยเติมเต็มความมั่นใจ

สร้างความรื่นรมย์

ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยโดยไม่มีเงื่อนไข

รับฟังทุกเรื่องโดยไม่ตัดสิน

เป็นผู้ช่วยเปิดประตู ทลายกำแพงหัวใจ ให้ผู้ป่วยได้วางใจ

และเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้แพทย์ฟัง

อย่างสบายใจ

LINE_ALBUM_Visit_1 Setsatian School - group4_210929.jpg

ผู้พิการ

เช่น สายตา หู หรือปัญญา

สุนัขนักบำบัด คือ

ความอุบอุ่นใจ สร้างรอยยิ้ม

เติมกำลังใจให้ทุกวันของพวกเขา

มีความสุขใจยิ่งขึ้น

รวมทั้งช่วยฝึกและพัฒนา

การใช้ประสาทส่วนที่บกพร้องไป

เช่น การเดินของคนหูหนวก,

การสัมผัสของคนตาบอด

หรือแม้แต่เป็นเพื่อนข้างกาย

ของเด็กผู้พิการทางสมอง

เพราะสุนัขคือ...

เพื่อนข้างกายของทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ที่เฝ้ามองอยู่เคียงข้างอย่างสงบในทุกเวลา

เป็นเพื่อนเล่นในทุกเวลา

รับฟังทุกเรื่องราวโดยไม่มีข้อแม้

และมอบกอดอันแนอบอุ่น ในทุกครั้งที่ต้องการ

"ผลลัพธ์แห่งความสุข"