ครั้งแรกในไทย ที่น้องหมาของคุณจะได้เป็น

"นักบำบัดที่น่ารักที่สุดในโลก"

ด้วย "หลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย"

ตามแนวทางการฝึก "สุนัขนักบำบัด" ของ

Therapy Dog Association Switzerland

ที่ได้มาตรฐานระดับโลกกับ Therapy Dog Thailand 

หลักสูตรสุนัขนักบำบัดระดับโลก

ของ Therapy Dog Thailand คืออะไร ?

“การฝึกสุนัขนักบำบัด” จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าง

“เจ้าของน้องหมา” และ “น้องหมา”

allfine SE คือผู้ริเริ่มหลักสูตร “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ “Therapy Dog Thailand” เพื่อฝึกฝนเจ้าของและน้องหมาที่มีศักยภาพให้กลายเป็น     “สุนัขนักบำบัด” ที่ได้มาตรฐานระดับโลกเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

allfine SE ได้เสาะแสวงหาหลักสูตรสุนัขนักบำบัดจากองค์กรต่าง ๆ ในหลากหลายประเทศ ในที่สุดเราได้พบว่า หลักสูตรของ Therapy Dog Association Switzerland VTHS เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นและจริงจังเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมาตลอด 21 ปี

allfine ได้รับความร่วมมือจาก Therapy Dog Association Switzerland VTHS ให้นำหลักสูตรมาเป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตร “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ “Therapy Dog Thailand” ที่เหมาะสมตรงตามความต้องการในปัจจุบันของสังคมไทยที่สุด

หลักสูตร “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ Therapy Dog Thailand (TDT) คือ หลักสูตรการฝึกสอนสุนัขและเจ้าของสุนัข เพื่อดึงศักยภาพความเป็นนักบำบัดของสุนัขออกมา ในการช่วยเหลือทุกคน ให้มีความสุขผ่อนคลายทางกายและใจเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงวัย ผู้ป่วย ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ และผู้พิการ การฝึกสอนไม่ใช่เพียงแค่การฝึก IQ หรือ EQ แต่เป็นการฝึกเพื่อทำความเข้าใจ และรู้จักผู้ที่จะได้รับการดูแลและบำบัดอย่างแท้จริง เพื่อเกิดความมั่นใจ ปลอดภัย และได้ประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับ

และนี่คือครั้งแรกของประเทศไทย!!! ที่ allfine ได้สร้างหลักสูตรการฝึกสอนสุนัขให้เป็นนักบำบัด
เพื่อสร้าง “ชุมชนสุนัขนักบำบัดประเทศไทย” หรือ 
Therapy dog Thailand Community (TDTC) แบบไม่แสวงหาผลกำไร
เพื่อออกทำประโยชน์แก่สังคม สร้างสรรค์ความสุข และรอยยิ้มแก่ผู้คนในสังคมอย่างยั่งยืน

logo-Therapy Dog Thailand.jpg

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

Line Therapy Dog Thailand.png
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

จะเป็นสุนัขนักบำบัด 

 ต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกฝน 
 ทั้ง "สุนัข" และ "เจ้าของสุนัข"

“การฝึกสุนัขนักบำบัด” ต้องอาศัยความร่วมมือ

ระหว่าง “เจ้าของน้องหมา” และ “น้องหมา”

ทั้งคู่จะต้องพัฒนาศักยภาพไปพร้อมกัน

เพื่อให้สุนัขกลายเป็น “สุนัขนักบำบัด”

ที่สามารถดูแลและบำบัด เด็ก ผู้สูงวัย ผู้ป่วย ผู้มีความต้องการพิเศษ และผู้พิการ ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

การบำบัดจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดบนพื้นฐานความเข้าใจของทุกฝ่าย

เจ้าของต้องเข้าใจลักษณะพื้นฐานและอาการของผู้ถูกบำบัด

ว่าแต่คนมีลักษณะอย่างไร และมีความต้องการอะไร

เพื่อเจ้าของสุนัขจะสามารถใช้สุนัขของตนบำบัดคนได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องปลอดภัย

 

คุณสมบัติและขั้นตอนสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมทีม

“สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ “Therapy Dog Thailand”

โดยการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อรับประกาศนียบัตร

 คุณสมบัติเจ้าของสุนัข หรือ ผู้เข้าฝึกอบรม 

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปี (=/+/-ได้ 5เดือน)

 • เป็นเจ้าของที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับสุนัขที่จะฝึก  (อยู่ร่วมกันอย่างน้อย 1 ปี)

 • มีเวลาที่สามารถจัดสรรให้เรียนได้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด

 • หากเจ้าของสุนัข ไม่สามารถจัดสรรเวลาเรียนให้ครบตามหลักสูตรได้สามารถสมัครเรียนแบบ Trio เพื่อมอบหมายบุคคลภายในบ้าน  (ซึ่งอยู่ ร่วมกันกับสุนัขอย่างน้อย 1 ปี) เข้าเรียนและฝึกกับสุนัขได้

 • เจ้าของสุนัข หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เข้าเรียนจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อ

 คุณสมบัติสุนัข 

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 เดือน หรือ 1.5 ปี และ มีอายุไม่เกิน 7 ปี  

 • เข้าใจและฟังคำสั่งต่าง ๆ ได้ดี สามารถสื่อสารได้ และพร้อมเรียนรู้ 

 • เข้าสังคมได้ ไม่กลัวผู้คน และไม่กลัวการใช้ชีวิตในสถานที่สาธารณะ  

 • เป็นมิตรกับคนและสัตว์  

 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคผิวหนังและโรคติดต่อสู่คน 

 • ได้รับวัคซีน และการหยอดยาครบตามมาตรฐานสัตวแพทย์

2

กรอกใบสมัคร

โปรดเตรียมรูปถ่ายของคุณกับน้องหมาก่อนกรอกใบสมัคร

3

รอทีมงานติดต่อกลับ

ทีมงานจะติดต่อเข้าไปพูดคุยเพื่อให้คุณรู้จักเรา และเรารู้จักคุณมากขึ้น

4

ชำระค่าทดสอบสมรรถภาพสุนัขและการตรวจสุขภาพ

 • การทดสอบสมรรถภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ทำให้คุณเข้าใจสมรรถภาพสุนัขของคุณ

 • การตรวจสุขภาพสุนัขโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะทำการตรวจสุขภาพให้ตรงตามมาตรฐานของ Therapy Dog Thailand

 • กรณีสอบไม่ผ่าน และต้องการสมัครเรียนครั้งต่อไป สามารถใช้เป็นส่วนลด 25% ของค่าใช้จ่ายในการทดสอบครั้งต่อไป

5

ชำระค่าสมัคร

ชำระเงินค่าเรียน

หลังจากผ่านการทดสอบและ

การตรวจสมรรถภาพสุนัขในข้อ 4

6

การเรียน

เจ้าของสุนัข และ สุนัข

เรียนภาคทฤษฎีและภาพปฎิบัติ ครบตามชั่วโมงที่กำหนด

(จำนวนชั่งโมงเรียนขึ้นอยู่กับคอร์สที่เรียน)

7

การทดสอบ

การทดสอบภาคทฤษฎี และ ภาคปฎิบัติ เมื่อจบหลักสูตร

8

การบำบัดจริง

เมื่อผ่านการทดสอบ

คุณจะได้บำบัดผู้ที่ต้องการได้รับการบำบัด

ร่วมกับคุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญ

9

รับประกาศนียบัตร

จบหลักสูตรโดยสมบูรณ์

รับประกาศนียบัตรรับรอง

"สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย"

Therapy Dog Thailand in accordance with Therapy Dog Association Switzerland VTHS

 สิ่งที่จะได้รับ… เมื่อได้เป็นสุนัขนักบำบัดแล้ว 

 • ประกาศนียบัตรรับรองการเป็น “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” จาก “Therapy Dog Thailand in accordance with Therapy Dog Association Switzerland VTHS”

 • เหรียญตราสัญลักษณ์ “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” จาก “Therapy Dog Thailand accordance with Therapy Dog Association Switzerland VTHS”

 • ได้รับสิทธิเป็นสมาชิกของ “ชุมชนสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ “Therapy Dog Thailand Community”

 • ได้สิทธิในการนำสุนัขเข้าบำบัดในสถานบำบัดที่มีความร่วมมือกันกับ TDTC

 • ได้สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ “ชุมชนสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ “Therapy Dog Thailand Community” ตลอดระยะเวลาการเป็น “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”

        *ใบรับรองการเป็น “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” มีอายุ 1 ปี โดยสามารถต่ออายุได้ตามข้อกำหนดของ Therapy Dog Thailand

เมื่อเรียนจบและสอบผ่าน หลักสูตร “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”

สิ่งที่ “ทีมนักบำบัดที่น่ารักที่สุดในโลก” จะได้รับ คือ

logo-Therapy Dog Thailand.jpg

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

Line Therapy Dog Thailand.png
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

หลักสูตร “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” 

หรือ “Certified Therapy Dog Thailand Course”

สอนอะไรบ้าง?

"เจ้าของและสุนัข" เรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

เพื่อได้เข้าใจผู้รับการบำบัดในแต่ละกลุ่ม

และรู้ว่ารู้ว่าตนเหมาะสมและมีความสุขกับคนกลุ่มใด

อาทิ ผู้สูงวัย เด็ก ผู้มีความต้องการพิเศษ ผู้พิการ ผู้ป่วยทางร่างกาย ผู้ป่วยทางจิต

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละหลักสูตร 

 
TDT_Price L01_AP_-02.jpg

คอร์สสุนัขนักบำบัด

เพื่อคนทุกกลุ่ม

Certified Therapy Dog Course

(For All People)

การอบรมเพื่อบำบัดบุคคลหลากหลายประเภท

อาทิ ผู้สูงวัย เด็ก เด็กสมาธิสั้น

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ผู้มีภาวะซึมเศร้า คนตาบอด คนหูหนวก

TDT_Price L01_Elderly_02-04.jpg

คอร์สสุนัขนักบำบัด

เพื่อดูแลผู้สูงวัย

Certified Therapy Dog Course

(For the Elderly)

การอบรมเพื่อบำบัดผู้สูงวัยทุกประเภท

ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยที่มีภาวะซึมเศร้า

สมองเสื่อม ไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิต

COOPERATION WITH PROFESSIONALS

ขอขอบพระคุณ -  ที่ปรึกษาโครงการ

Logo_Deafthai-logo-bilingual.png
Logo_cropped-banner ศุนย์การศึกษา.png
NIA_TH-EN-01.png

ร่วมบริจาคโครงการ “ให้” เพื่อ “ให้”

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 18

เลขที่บัญชี 071-3-8601-3

ชื่อบัญชี บจก. ออลไฟน์ วิสาหกิจเพื่อสังคม

 

+ ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สำหรับการบริจาคในนามบริษัท

+ รบกวนติดต่อ LINE: @tdogt สำหรับท่านที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน

AllFINE SE Bank_Donation.jpg
What is TD.jpg