Asset 2_4x.png

ครั้งแรกในไทย
ที่น้องหมาของคุณ
จะได้เป็น
-นักบำบัด-
ที่น่ารักที่สุดในโลก

"หลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย"

ตามแนวทางการฝึกของ

Therapy Dog Association Switzerland

ที่ได้มาตรฐานระดับโลก

กับ Therapy Dog Thailand 

Therapy Dog Thailand สุนัขนักบำบัด Therapy Dog สุนัขบำบัด Depression 201203_22.jpg
Therapy Dog Thailand สุนัขนักบำบัด Therapy Dog สุนัขบำบัด ดูแลผู้สูงอายุ elderly care TDT_

 “การฝึกสุนัขนักบำบัด”

จะต้องอาศัยความร่วมมือ

ในการเรียนรู้ฝีกฝน

ทั้ง “เจ้าของ” และ “น้องหมา”

What is
Certified
Therapy Dog Thailand
Course”
?

หลักสูตรสุนัขนักบำบัดระดับโลกของ Therapy Dog Thailand คืออะไร ?.

คือ หลักสูตรการฝึกสอนสุนัขและเจ้าของสุนัข เพื่อดึงศักยภาพความเป็นนักบำบัดของสุนัขออกมา ในการช่วยเหลือทุกคน  ให้มีความสุขผ่อนคลายทางกายและใจ เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเด็ก

ผู้สูงวัย ผู้ป่วย ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ผู้พิการ และ ผู้มีภาวะซึมเศร้า

การฝึกสอนไม่ใช่เพียงแค่การฝึก IQ หรือ EQ แต่เป็นการฝึกเพื่อทำความเข้าใจ และรู้จักผู้ที่จะได้รับการดูแลและบำบัดอย่างแท้จริง เพื่อเกิดความมั่นใจ ปลอดภัย และได้ประโยชน์สูงสุด

ทั้งผู้ให้และผู้รับ

ทั้งคู่จะต้องพัฒนาศักยภาพไปพร้อมกัน

เพื่อให้สุนัขกลายเป็น “สุนัขนักบำบัด”

ที่สามารถดูแลและบำบัด เด็ก ผู้สูงวัย ผู้ป่วย ผู้มีความต้องการพิเศษ และผู้พิการ ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

การบำบัดจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดบนพื้นฐานความเข้าใจของทุกฝ่าย

เจ้าของต้องเข้าใจลักษณะพื้นฐานและอาการของผู้ถูกบำบัด

ว่าแต่ละคนมีลักษณะอย่างไร และมีความต้องการอะไร

เพื่อเจ้าของสุนัขจะสามารถใช้สุนัขของตนบำบัดคนได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องปลอดภัย

allfine (ออลไฟน์)

คือผู้ริเริ่มหลักสูตร “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ “Therapy Dog Thailand”

เพื่อฝึกฝนเจ้าของและน้องหมาที่มีศักยภาพ  ให้กลายเป็น “ทีมสุนัขนักบำบัด”

ที่ได้มาตรฐานโลกเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

allfine ได้เสาะแสวงหาหลักสูตรสุนัขนักบำบัดจากองค์กรต่าง ๆ ในหลากหลายประเทศ

จนในที่สุดเราได้พบว่า หลักสูตรของ Therapy Dog Association Switzerland VTHS

เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นและจริงจังเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมาตลอด 21 ปี

allfine ได้รับความร่วมมือจาก Therapy Dog Association Switzerland VTHS

ให้นำหลักสูตรมาเป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตร “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ

“Certified Therapy Dog Thailand Course” ที่เหมาะสมตรงตามความต้องการในปัจจุบันของสังคมไทยที่สุด

เพื่อสร้าง
-ชุมชนสุนัขนักบำบัด-
ให้ออกทำประโยชน์แก่สังคม
สร้างสรรค์ความสุขและรอยยิ้ม
ให้แก่คนในสังคมอย่างยั่งยืน

Therapy Dog Thailand สุนัขนักบำบัด Therapy Dog สุนัขบำบัด ดูแลผู้สูงอายุ Orientation_01.jp
 

Program requirements

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมทีม
“สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ “Therapy Dog Thailand”
โดยการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อรับประกาศนียบัตร

Therapy Dog Thailand สุนัขนักบำบัด Therapy Dog สุนัขบำบัด ดูแลเด็กพิเศษ Hearing impaired S

theHandlers

 คุณสมบัติเจ้าของสุนัข หรือ ผู้เข้าฝึกอบรม 

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 65 ปี (=/+/-ได้ 5เดือน)

 • เป็นเจ้าของที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับสุนัขที่จะฝึก  (อยู่ร่วมกันอย่างน้อย 1 ปี)

 • มีเวลาที่สามารถจัดสรรให้เรียนได้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด

 • หากเจ้าของสุนัข ไม่สามารถจัดสรรเวลาเรียนให้ครบตามหลักสูตรได้สามารถสมัครเรียนแบบ Trio เพื่อมอบหมายบุคคลภายในบ้าน  (ซึ่งอยู่ ร่วมกันกับสุนัขอย่างน้อย 1 ปี) เข้าเรียนและฝึกกับสุนัขได้

 • เจ้าของสุนัข หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เข้าเรียนจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อ

theDogs

 คุณสมบัติเจ้าของสุนัข หรือ ผู้เข้าฝึกอบรม 

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 เดือน (1 ปีครึ่ง) และ มีอายุไม่เกิน 7 ปี 

 • เข้าใจและฟังคำสั่งต่าง ๆ ได้ดี สามารถสื่อสารได้ และพร้อมเรียนรู้ 

 • เข้าสังคมได้ ไม่กลัวผู้คน และไม่กลัวการใช้ชีวิตในสถานที่สาธารณะ  

 • เป็นมิตรกับคนและสัตว์  

 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคผิวหนังและโรคติดต่อสู่คน 

 • ได้รับวัคซีน และการหยอดยาครบตามมาตรฐานสัตวแพทย์

Yorkshire Therapy Dog Thailand.jpg

Love
Letter

banner-2-pc-02.jpg

How to
apply

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อรับประกาศนียบัตร
ทีม “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ “Therapy Dog Thailand”

สมัครได้ที่นี่

โปรดเตรียมรูปถ่ายของคุณกับน้องหมาก่อนกรอกใบสมัคร

จะมีทีมงานติดต่อคุณอีกครั้ง หลังจากตรวจสอบข้อมูลของคุณเรียบร้อย

Dog wearing Costume

เตรียมพบการอบรม
รูปแบบใหม่
ที่นี่ เร็ว ๆ นี้


Certified Therapy Dog Thailand Course

 สิ่งที่จะได้รับ… เมื่อได้เป็นสุนัขนักบำบัดแล้ว 

 • ประกาศนียบัตรรับรองการเป็น “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” จาก “Therapy Dog Thailand in accordance with Therapy Dog Association Switzerland VTHS”

 • เหรียญตราสัญลักษณ์ “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” จาก “Therapy Dog Thailand accordance with Therapy Dog Association Switzerland VTHS”

 • ได้รับสิทธิเป็นสมาชิกของ “สมาคมสุนัขนักบำบัด”  (Therapy Dog Association)

 • ได้สิทธิในการนำสุนัขเข้าบำบัดในสถานบำบัดที่มีความร่วมมือกันกับสมาคมสุนัขนักบำบัด

 • ได้สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมสุนัขนักบำบัดตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของ "สมาคมสุนัขนักบำบัด"

        *ใบรับรองการเป็น “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” มีอายุ 1 ปี โดยสามารถต่ออายุได้ตามข้อกำหนดของ Therapy Dog Thailand

เมื่อเรียนจบและสอบผ่าน หลักสูตร “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”

สิ่งที่ “ทีมนักบำบัดที่น่ารักที่สุดในโลก” จะได้รับ คือ

logo-Therapy Dog Thailand.jpg

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

Line Therapy Dog Thailand.png
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram

cooperation with Professionals
ขอขอบพระคุณ -  ที่ปรึกษาโครงการ

Logo_Deafthai-logo-bilingual.png
Logo_cropped-banner ศุนย์การศึกษา.png
NIA Allfine_02-04.jpg

SOCIAL
Innovation

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สนับสนุนให้
โครงการ Therapy Dog
ทลายกำแพงหัวใจด้วยสุนัขนักบำบัด
เป็น
"นวัตกรรมเพื่อสังคม ด้านสุขภาพ"
K Khan_Quote S.jpg
A Sirisak_Quote S.jpg
A Maliwan_Quote S.jpg
PNart_Quote S.jpg
A Somporn_Quote S.jpg
A Panadda_Quote S.jpg
A Prarom_Quote S.jpg
Plearn_Quote S.jpg
ครูเมี่ยว Therapy Dog Thailand สุนัขนักบำบัด_edited.jpg
Dog Portrait

therapy

dog

ต่างจากสุนัขช่วยเหลือ

ประเภทอื่นยังไง?

สุนัขที่ทำประโยชน์ให้ผู้คน ไม่ได้เหมือนกันไปเสียทุกตัว

ในต่างประเทศแบ่งสุนัขที่ได้รับการฝึกให้ความช่วยเหลือ

รวมไปถึงสิทธิตามกฎหมายของเจ้าสุนัขแตกต่างกัน

แบ่งได้หลัก ๆ 3 ประเภท คือ

news

Therapy Dog Thailand_The Cloud-01.jpg

Aug 27-20

THE CLOUD

กับเรื่องเล่าบนความเชื่อ

ในพลังของสุนัขนักบำบัดไทย