สุนัขนักบำบัด

ผู้นำเสนอแนวทางการบำบัดด้วยธรรมชาติ
ในหลากรูปแบบ
เพื่อสร้างความสุขให้กับทุกชีวิตรอบตัว

“หนึ่งในแนวทางบำบัดด้วยธรรมชาติ ที่เราเชื่อมั่น
ก็คือ ธรรมชาติอันแท้จริงของสุนัข”

เราเล็งเห็นถึงคุณค่าของคุณสมบัติ
อันเป็นธรรมชาติของสุนัขที่เป็นผู้สร้างความรักและความสุขที่ใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุด

เราได้เสาะหาองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ
และมีเป้าหมาย (purpose) ตรงกันกับ allfine SE เพื่อมาช่วยสร้างทีม Therapy Dog Thailand หรือ
“สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”
ตามมาตรฐานระดับโลก ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

โดย 5% ของรายได้จากการอบรม
ได้ถูกนำมาใช้สร้าง “สมาคมสุนัขนักบำบัด”
ให้ออกไปร่วมทำกิจกรรมจิตอาสากับเรา
ดูแลและบำบัดเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการ
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้รับการบำบัดจากองค์กรสาธารณกุศล

สมาคมสุนัขบำบัดแห่งสวิตเซอร์แลนด์ VTHS

เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร
ก่อตั้งเมื่อปี 1994 โดย Ursula Sissener 
ด้วยความตั้งใจที่จะส่งมอบความรักอันเป็นประโยชน์
ไม่มีข้อแม้ผ่านทางสุนัขนักบำบัด
VTHS จึงมุ่งมั่นที่จะฝึกสอน “สุนัข” และ “เจ้าของ”
เพื่อให้เป็นทีมนักบำบัด ออกไปสร้างความสุข
กระจายความรักสู่ผู้คนที่ต้องการ
ในโรงพยาบาล บ้านพักคนชรา คลินิกพักฟื้นผู้ป่วย
และสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความต้องการ
โดยสุนัขและเจ้าของออกปฏิบัติหน้าที่
ในแบบจิตอาสาตามความสมัครใจ
เพื่อให้ผู้คนมากมายรู้สึกดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ปัจจุบัน VTHS มีสมาชิกมากกว่า 1,800 คน
และทีมสุนัขนักบำบัดมากกว่า 670 ตัว
ออกปฏิบัติหน้าที่ทั่วประเทศสวิตเซอร์แลนด์

alllfine ก่อตั้ง “หลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ “Therapy Dog Thailand” ตามแนวทางของ VTHS เพื่อให้สุนัขนักบำบัดในประเทศไทย
ได้มาตรฐานระดับโลก และสามารถออกปฏิบัติงาน
สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์ที่แท้จริงของ
“สุนัขนักบำบัด”

Our Mission

Therapy Dog Team

เพื่อสร้าง“ทีมสุนัขนักบำบัด” หรือ Therapy Dog Team
ตามมาตรฐานระดับโลก
ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย

Therapy Dog Thailand
Community

เพื่อสร้างชุมชนสุนัขนักบำบัดที่ผ่านการฝึก การทดสอบเป็นสุนัขนักบำบัด อย่างเป็นทางการเพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ จิตอาสาช่วยบำบัดผู้คน ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานดูแลผู้เจ็บป่วย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ผู้พิการ ผู้สูงวัย เด็กกำพร้า ฯลฯ

Unconditional Love

เพื่อสร้างการตะหนักรู้ถึง "คุณค่าของสุนัข" ที่ถูกสร้างมา ให้เปี่ยมด้วยความรักบริสุทธื์ และปราศจากเงื่อนไข เมื่อเราฝึกฝนเขา เขาจะกลายเป็นพลังบำบัด ที่ช่วยให้ชีวิตผู้คนมีความสุข
Previous slide
Next slide
สุนัขนักบำบัด

มาร่วมสร้าง

"ทีมสุนัขนักบำบัด"

ตามมาตรฐานระดับโลก
ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ด้วยกันนะคะ

ถึงเวลาแล้ว ที่ประเทศไทยจะมี
“ทีมสุนัขนักบำบัด”

เพื่อช่วยมอบความรัก ความสุข กำลังใจ ให้กับคนไทย ออกทำประโยชน์แก่สังคม สร้างสรรค์ความสุข และรอยยิ้มแก่ผู้คนในสังคมอย่างยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่า

“ทุกคนควรมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข”

Cooperation with Professionals

ขอขอบพระคุณ –  ที่ปรึกษาโครงการ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สนับสนุนให้

โครงการ Therapy Dog
ทลายกำแพงหัวใจด้วยสุนัขนักบำบัด
เป็น 
“นวัตกรรมเพื่อสังคม ด้านสุขภาพ”

Love Letter

สุนัขนักบำบัด ฝึกสุนัข สุนักบำบัด
therapy dog thailand สุนัขนักบำบัด
News

กิจกรรม Pawsitive Doctor การนำสุนัขที่บ้านมาบำบัดคนในครอบครัว

ที่มาแจกความน่ารักสดใส🌻 และโชว์ความสามารถพิเศษในฐานะสุนัขนักบำบัด
ที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

Read More »