Certified Therapy Dog Course For All People

การอบรมเพื่อบำบัดบุคคลหลากหลายประเภท
อาทิ ผู้สูงวัย เด็ก เด็กสมาธิสั้น
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
ผู้มีภาวะซึมเศร้า คนตาบอด คนหูหนวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สุนัขนักบำบัด หรือ Therapy Dog ที่ได้รับการฝึกพร้อมกับเจ้าของ

จะสามารถดูแลผู้คนได้มากมาย ทุกเพศ ทุกวัย  คนในครอบครัว เพื่อน คนรอบตัวทั้งหมด

ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือ และยังสามารถกระจายออกไปวงกว้างสู่การดูแลผู้คนในสังคมได้

การฝึก
“สุนัขนักบำบัด”
เพื่อดูแล “ผู้สูงวัย”

ทุกคนย่อมต้องมีผู้สูงอายุอยู่รอบตัว

ไม่ว่าจะพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เมื่อยามชราภาพ

ผู้สูงวัยบางท่านอาจพูดคุยน้อยลง เก็บตัว

สุนัขนักบำบัดสามารถเป็นผู้ช่วยเปิดประตูใจ

สร้างความสดใสได้  หรืออาจเป็นเพื่อนเดินเล่น

โยนเก็บของ ได้ออกกำลัง แขน ขาเบาๆ

กระตุ้นความแอคทีฟในทุกๆ วัน

การฝึก
“สุนัขนักบำบัด”
เพื่อดูแล “เด็กพิเศษ”
หรือ
“เด็กที่ต้องการเสริมหรือกระตุ้นพัฒนาการ”

เช่น ออทิสติค, สมาธิสั้น, cerebral palsy

สุนัขนักบำบัด ปลูกฝังความอ่อนโยนให้เด็ก

กระตุ้นประสาทสัมผัสทุกส่วนเมื่อใกล้ชิดกัน

เสริมพัฒนาการผ่านการเล่น

ซึ่งแน่นอน…

สุนัขเป็นเพื่อนเล่นแสนเพลินของเด็กได้ตลอดวัน

การฝึก
“สุนัขนักบำบัด”
เพื่อดูแล “ผู้พิการ”

เช่น พิการสายตา หู หรือปัญญา

สุนัขนักบำบัด คือความอบอุ่นใจ สร้างรอยยิ้ม 

เติมกำลังใจ ให้ทุกวัน ผ่านไปได้อย่างสุขใจยิ่งขึ้น

รวมทั้งดูแลการฝึกใช้ประสาทส่วนที่บกพร่องไป

เช่น การเดินของคนหูหนวก, การสัมผัสของคนตาบอด

หรือเพื่อนข้างกายของเด็กพิการทางสมอง

การฝึก
“สุนัขนักบำบัด”
เพื่อดูแล “ผู้ซึมเศร้า”

สุนัขนักบำบัด คือผู้เติมเต็มความมั่นใจ

ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยโดยไม่มีเงื่อนไข

รับฟังทุกเรื่องโดยไม่ตัดสิน

เป็นผู้ช่วยเปิดประตูให้ผู้ป่วยได้วางใจ สบายใจ

และเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้จิตแพทย์

หลักสูตร “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”
หรือ “Certified Therapy Dog Thailand Course”
สอนอะไรบ้าง?

“เจ้าของและสุนัข” เรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

เพื่อได้เข้าใจผู้รับการบำบัดในแต่ละกลุ่ม

และรู้ว่ารู้ว่าตนเหมาะสมและมีความสุขกับคนกลุ่มใด

อาทิ ผู้สูงวัย เด็ก ผู้มีความต้องการพิเศษ ผู้พิการ ผู้ป่วยทางร่างกาย ผู้ป่วยทางจิต

สำหรับสุนัข

สำหรับเจ้าของสุนัข

คอร์สนี้

เหมาะกับเจ้าของสุนัขแบบไหน?

เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่มีน้องหมา

เจ้าของที่ชอบทำกิจกรรมร่วมกับสุนัข 

เพื่อให้เจ้าของและสุนัขยกระดับความสุขและความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในการทำคุณประโยชน์ให้แก่ผู้คนในสังคม

ครอบครัวที่ต้องการการบำบัด 

เพื่อให้คนในครอบครัวสามารถใช้สุนัขเป็นเครื่องมือช่วยบำบัด ผู้สูงวัย เด็กสมาธิสั้น เด็กพิเศษ และผู้พิการที่อยู่ในครอบครัว

ผู้ดูแลผู้สูงวัยในสถานดูแลต่างๆ 

เพื่อสนับสนุนการทำงาน ของผู้ดูแลผู้สูงวัย สร้างกิจกรรมบำบัดหลากหลาย เพิ่มความสนุกในการบำบัด 

วัยเกษียณผู้มีความสุขและสุขภาพดี 

ด้วยประสบการณ์ชีวิต ทำให้ผู้สูงวัยที่แข็งแรงและมีความสุข สามารถสร้างกำลังใจให้ผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี 

ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยซึมเศร้า 

เพื่อใช้สุนัขเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความเชื่อมั่น และสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต

คุณสมบัติ:

theHandlers
คุณสมบัติเจ้าของสุนัข

theDogs
คุณสมบัติของสุนัข

ขั้นตอนสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมทีม:

1.กรอกใบสมัคร

โปรดเตรียมรูปถ่ายของคุณกับน้องหมาก่อนกรอกใบสมัคร

กรอกใบสมัครโดยยังไม่ต้องชำระค่าใช้จ่าย

2.รอทีมงานติดต่อกลับ

ทีมงานจะติดต่อเข้าไปพูดคุย
เพื่อให้คุณรู้จักเรา
และเรารู้จักคุณมากขึ้น

ทางทีมงานจะสัมภาษณ์
เจ้าของสุนัขพร้อมซักถาม
ประวัติสุขภาพสุนัขเบื้องต้น

หลังจากผ่านการสัมภาษณ์
สุนัขที่สมัครเข้ามาทุกตัวจะได้
รับการทดสอบในวันและเวลา
ที่กำหนด เพื่อพิจารณา
คุณสมบัติความพร้อมและ
ความเหมาะสม

3.ชำระค่าทดสอบสมรรถภาพสุนัขและการตรวจสุขภาพ

 • อัตราค่าทดสอบ 3,650 บาท

 • การทดสอบสมรรถภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ทำให้คุณเข้าใจ สมรรถภาพสุนัขของคุณ

 • การตรวจสุขภาพสุนัขโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานของ Therapy Dog Thailand

 • กรณีสอบไม่ผ่าน และต้องการสมัครเรียนครั้งต่อไป สามารถใช้เป็นส่วนลด 25% ของค่าใช้จ่ายการทดสอบครั้งต่อไป

 

วันที่ทดสอบ
(เดือนกันยายน 2566)

4.ชำระค่าสมัคร

ชำระเงินค่าเรียน
หลังจากผ่านการทดสอบและ
การตรวจสมรรถภาพสุนัขในข้อ 3

อัตราค่าอบรมมี 3 แบบ คือ

1. แบบ Duo : 65,500 บาท
(สำหรับ สุนัข 1 ตัว เจ้าของสุนัข 1 ท่าน)

2. แบบ Trio : 79,500 บาท
(สำหรับ สุนัข 1 ตัว เจ้าของสุนัข 2 ท่าน)
แบบ Trio เหมาะสำหรับเจ้าของ 2 ท่าน
ต้องการเข้าเรียนพร้อมสุนัข 1 ตัว
ซึ่งทั้ง 2 ท่านสามารถเข้าเรียนพร้อมกัน
ในทุก session ได้แต่ต้องกำหนดให้
ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้เข้าเรียนหลัก

1. แบบ Duo : 89,500 บาท
(สำหรับ สุนัข 2 ตัว เจ้าของสุนัข 1 ท่าน)
โดยเจ้าของสุนัขจะต้อง
เรียนภาคปฏิบัติ session ละ 2 ครั้ง
คือ ครั้งที่ 1 กับน้องหมาตัวที่ 1
และครั้งที่ 2 กับน้องหมาตัวที่ 2

ชำระค่าอบรม
หลังผ่านการทดสอบ

5.การเรียน

เจ้าของสุนัข และ สุนัข
เรียนภาคทฤษฎีและภาพปฎิบัติ

จำนวนเวลาเรียนรวม 40 ชั่วโมง
(ภาคทฤษฎีเรียนแบบออนไลน์ 20 ชั่วโมง
ภาคปฎิบัติแบบ On-Floor Practice 20 ชั่วโมง)

ผู้เรียนสามารถเลือกกลุ่มได้
ตามวันและเวลาที่สะดวก

6.การทดสอบ

การทดสอบภาคทฤษฎี และ
ภาคปฎิบัติ เมื่อจบหลักสูตร

7.การบำบัดจริง

เมื่อผ่านการทดสอบ
คุณจะได้บำบัดผู้ที่ต้องการ
ได้รับการบำบัด
ร่วมกับคุณหมอ และผู้เชี่ยวชาญ

8.รับประกาศนียบัตร

จบหลักสูตรโดยสมบูรณ์
รับประกาศนียบัตรรับรอง
“สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”

Therapy Dog Thailand in accordance with Therapy Dog Association Switzerland VTHS

เมื่อเรียนจบและสอบผ่าน หลักสูตร “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”
สิ่งที่ “ทีมนักบำบัดที่น่ารักที่สุดในโลก” จะได้รับ คือ

 • ประกาศนียบัตรรับรองการเป็น “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” จาก “Therapy Dog Thailand in accordance with Therapy Dog Association Switzerland VTHS”

 • เหรียญตราสัญลักษณ์ “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” จาก “Therapy Dog Thailand accordance with Therapy Dog Association Switzerland VTHS”

 • ได้รับสิทธิเป็นสมาชิกของ “สมาคมสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ “Therapy Dog Association”

 • ได้สิทธิในการนำสุนัขเข้าบำบัดในสถานบำบัดที่มีความร่วมมือกันกับ TDA

 • ได้สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ “สมาคมสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” หรือ “Therapy Dog Association” ตลอดระยะเวลาการเป็น “ทีมสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”

*ใบรับรองการเป็น “สุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย” มีอายุ 1 ปี โดยสามารถต่ออายุได้ตามข้อกำหนดของ Therapy Dog Thailand

 • ในเวลาที่คุณและสุนัขนักบำบัดของคุณได้ช่วยผู้อื่น สิ่งเหล่านี้จะแปรเปลี่ยนเป็นความภูมิใจ ความสุขใจให้คุณและสุนัขนักบำบัดของคุณต่อไปอย่างยั่งยืน

 • คุณและสุนัขของคุณ จะมีกิจกรรมร่วมกัน ยกระดับความสุขและความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการทำคุณประโยชน์ให้แก่ผู้คนในสังคม

 • และที่สำคัญ วันนี้ครอบครัวของคุณจะได้มี “คู่หูนักบำบัด” ที่น่ารักและใจดีที่สุดประจำบ้านคอยดูแลเพิ่มความสุขและรอยยิ้มให้กับทุกคนในบ้านได้ไม่มีวันสิ้นสุดด้วยความมั่นใจในมาตรฐานระดับสากลเลยทีเดียว

ในกรณีสุนัขหรือเจ้าของสุนัข มีภารกิจจำเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนได้ในวันใด กรุณาแจ้ง TDT เพื่อขอเรียนชดเชยได้ในคลาสวันและเวลาอื่นๆ ของสัปดาห์นั้นๆ เนื่องจากเป็นบทเรียนเดียวกัน (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 3 ครั้ง)

ในกรณีสุนัขหรือเจ้าของสุนัขมีอาการเจ็บป่วย จนไม่สามารถเรียนต่อจนจบหลักสูตรได้ ขอความกรุณาแจ้ง TDT พร้อมเอกสารใบรับรองแพทย์เพื่อพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

ให้ความรักของน้องหมาของคุณ ช่วยบำบัดจิตใจให้คนที่ต้องการ

มาร่วมสร้างทีม “นักบำบัดที่น่ารักที่สุดในโลก” ที่ได้มาตรฐานระดับโลกให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

อัตราค่าอบรมหลักสูตร

Duo :​

(สำหรับ สุนัข 1 ตัว เจ้าของสุนัข 1 ท่าน)

อัตราพิเศษ 65,500.-

สำหรับการจ่ายค่าอบรมครั้งเดียว

Duo Plus :

(สำหรับ สุนัข 2 ตัว เจ้าของสุนัข 1 ท่าน)

อัตราพิเศษ 89,500.-

สำหรับการจ่ายค่าอบรมครั้งเดียว

โดยเจ้าของสุนัขจะต้องเรียนภาคปฏิบัติ session ละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 กับน้องหมาตัวที่ 1 และครั้งที่ 2 กับน้องหมาตัวที่ 2

Trio :​

(สำหรับ สุนัข 1 ตัว เจ้าของสุนัข 1 ท่าน)

อัตราพิเศษ 79,500.-

สำหรับการจ่ายค่าอบรมครั้งเดียว

ซึ่งทั้ง 2 ท่านสามารถเข้าเรียนพร้อมกันในทุก session ได้ ในกรณีที่ทั้งสองท่านเข้าเรียนครบชั่วโมงการอบรมและสอบผ่านทั้งสองท่าน  เจ้าของทั้งสองท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรท่านละ 1 ใบ

Duo :​

(สำหรับ สุนัข 1 ตัว เจ้าของสุนัข 1 ท่าน)

อัตราพิเศษ 65,500.-

สำหรับการจ่ายค่าอบรมครั้งเดียว

Duo Plus :

(สำหรับ สุนัข 2 ตัว เจ้าของสุนัข 1 ท่าน)

อัตราพิเศษ 89,500.-

สำหรับการจ่ายค่าอบรมครั้งเดียว

โดยเจ้าของสุนัขจะต้องเรียนภาคปฏิบัติ session ละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 กับน้องหมาตัวที่ 1 และครั้งที่ 2 กับน้องหมาตัวที่ 2

Trio :​

(สำหรับ สุนัข 1 ตัว เจ้าของสุนัข 1 ท่าน)

อัตราพิเศษ 79,500.-

สำหรับการจ่ายค่าอบรมครั้งเดียว

ซึ่งทั้ง 2 ท่านสามารถเข้าเรียนพร้อมกันในทุก session ได้ ในกรณีที่ทั้งสองท่านเข้าเรียนครบชั่วโมงการอบรม ทั้งสองท่านและสอบผ่านทั้งสองท่าน  เจ้าของทั้งสองท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรท่านละ 1 ใบ

 • การทดสอบสมรรถภาพสุนัขโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ทำให้คุณเข้าใจสมรรถภาพสุนัขของคุณ ว่ามีความพร้อมต่อการเข้าอบรมหรือไม่ ซึ่งจะเป็นการดูลักษณะพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของสุนัขและสุนัข เป็นต้น

 • ตรวจสุขภาพสุนัขโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานของ Therapy Dog Thailand

 • พิเศษ!!! สุนัขของคุณจะได้รับการปรับสมดุลระบบพลังงานภายในร่างกาย ด้วยศาสตร์ The Body Code (TBC) หลังจากที่กรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 1ครั้ง (รายละเอียดเกี่ยวกับ “The Body Code” )

* หากทดสอบไม่ผ่าน สามารถกลับมาทดสอบได้ ฟรี!!! ภายในระยะเวลา 1 ปี